Sprzeciw dotyczący znaku towarowego TTAB — wczesna alternatywa dla postępowania sądowego?

Aby odpowiednio przygotować scenę, jesteś właścicielem znaku towarowego, zgodnie z prawem zwyczajowym lub zgodnie z rejestracją znaku towarowego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO), i zidentyfikowałeś to, co uważasz za oczekujące zgłoszenie znaku towarowego USPTO co może wprowadzić konsumentów w błąd. Nie tylko odkryłeś, że ta osoba trzecia używa znaku towarowego, który Twoim zdaniem stanowi naruszenie znaku towarowego, ale także stwierdziłeś, prawdopodobnie za pomocą monitorowania znaków towarowych, że zbliża się okres sprzeciwu dla tego znaku towarowego USPTO. Pojawia się pytanie – co dalej?

USPTO ma organ znany jako Trademark Trial and Appeal Board. Rada ta, powszechnie nazywana TTAB, rozpatruje sprzeciwy dotyczące znaków towarowych z różnych powodów. Na przykład rejestracja oczekującego znaku w tym przypadku zostałaby zakwestionowana, ponieważ wprowadza w błąd, podobnie jak istniejący znak, do którego rościsz sobie prawa pierwszeństwa. Istnieją jednak inne powody, dla których można sprzeciwić się znakowi towarowemu w okresie sprzeciwu, takie jak fakt, że jest on rodzajowy, dyskredytujący lub oszukańczy. Niezależnie od tego masz tylko 30 dni na wniesienie sprzeciwu do TTAB. Ten 30-dniowy okres nazywany jest okresem sprzeciwu. Ten okres sprzeciwu ma miejsce, gdy oczekujące zgłoszenie znaku towarowego zostaje opublikowane w tak zwanym Dzienniku Urzędowym.

Jeśli Twoim celem jest zapewnienie, aby Twój znak pozostał chroniony i wykonalny oraz aby nie było dezorientacji konsumentów na rynku, musisz zdecydować, jak podejść do tego naruszenia. Chociaż pozew o naruszenie znaku towarowego zgodnie z ustawą Lanham w sądzie federalnym jest opcją, ważne jest, aby rozważyć również postępowanie sprzeciwowe TTAB. Postępowanie sprzeciwowe pozwala na wniesienie sprzeciwu, co przypomina skargę w postępowaniu sądowym i wskazanie, dlaczego znak nie powinien zostać zarejestrowany. Postępowanie administracyjne jest podobne do postępowania sądowego pod tym względem, że istnieją wymagania wynikające z przepisów federalnych, które w ramach TTAB określa się konkretnie jako zasady postępowania w zakresie znaków towarowych. Po złożeniu zawiadomienia o sprzeciwie typowe postępowanie w sprawie sprzeciwu obejmuje:

Czas odpowiedzieć

Termin odkrycia

Zostanie otwarte wykrywanie

Termin ujawnienia wstępnych informacji

Wymagane ujawnienia ekspertów

Odkrywanie zamyka się

Zeznania przedprocesowe powoda

Kończy się 30-dniowy okres próbny powoda

Zeznania oskarżonego przed procesem

Kończy się 30-dniowy okres próbny pozwanego

Oświadczenia obalające powoda

Kończy się 15-dniowy okres sprzeciwu powoda

Po zakończeniu wyżej wymienionych etapów TTAB wyda decyzję o podtrzymaniu sprzeciwu. Jeśli się powiedzie, sprzeciw zostanie podtrzymany, a znak towarowy nie zostanie dopuszczony do rejestracji.

Chociaż ostatecznie chciałbyś nie tylko upewnić się, że nie otrzymają znaku towarowego z USPTO, chciałbyś również upewnić się, że wszelkie użycie zostało zatrzymane. Podczas gdy nakaz sądowy byłby wymagany, aby zapewnić zaprzestanie wszelkiego używania lub wyegzekwować odszkodowanie pieniężne, orzeczenie TTAB może być bodźcem niezbędnym do spowodowania, aby domniemany sprawca naruszenia znaku towarowego zaprzestał wszelkiego używania znaku. Co ważniejsze, często jest to tańsze niż postępowanie sądowe dotyczące znaków towarowych i natychmiast zwraca uwagę zaangażowanych stron na wszystkie kwestie, aby umożliwić rozwiązanie. Dlatego sprzeciw dotyczący znaku towarowego TTAB powinien być traktowany jako część strategii egzekwowania prawa przez każdego właściciela znaku towarowego.

Adwokat ds. znaków towarowych, który występował przed TTAB, może pomóc w doradztwie dotyczącym konkretnych opcji, ryzyka i strategii. Każdy, kto chce uzyskać zarejestrowany znak towarowy lub chce egzekwować prawa wynikające z tego znaku towarowego, musi znać TTAB. Prawnik ds. znaków towarowych TTAB może pomóc.

FacebookTwitterEmailPinterestRedditLinkedInWhatsAppShare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *